ผู้บริหาร

นางทิพยวรรณ แพงบุพผา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/02/2016
ปรับปรุง 12/08/2020
สถิติผู้เข้าชม 145321
Page Views 169192
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) นาสะอาด สร้างคอม
2 โรงเรียนบ้านนาสะอาด นาสะอาด สร้างคอม 042220236
3 โรงเรียนบ้านไชยฟอง นาสะอาด สร้างคอม
4 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล บ้านยวด สร้างคอม
5 โรงเรียนบ้านยวด บ้านยวด สร้างคอม 042-216-102
6 โรงเรียนบ้านชาด บ้านยวด สร้างคอม
7 โรงเรียนบ้านนามั่ง บ้านยวด สร้างคอม 089-8438422
8 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง บ้านหินโงม สร้างคอม
9 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว บ้านหินโงม สร้างคอม
10 โรงเรียนบ้านศรีชุมชื่นบุญชิตวิทยา บ้านหินโงม สร้างคอม
11 โรงเรียนบ้านหินโงม บ้านหินโงม สร้างคอม
12 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ บ้านโคก สร้างคอม 042220265
13 โรงเรียนบ้านดอนบาก บ้านโคก สร้างคอม
14 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา บ้านโคก สร้างคอม 042-145-269-70
15 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม บ้านโคก สร้างคอม 042220266
16 โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา สร้างคอม สร้างคอม
17 โรงเรียนบ้านดงผักเทียม สร้างคอม สร้างคอม
18 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สร้างคอม สร้างคอม 0819644253
19 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) สร้างคอม สร้างคอม
20 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สร้างคอม สร้างคอม
21 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สร้างคอม สร้างคอม
22 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม สร้างคอม สร้างคอม
23 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม เชียงดา สร้างคอม 042220260
24 โรงเรียนบ้านเชียงดา เชียงดา สร้างคอม
25 โรงเรียนบ้านโคกล่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
26 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ กุดหมากไฟ หนองวัวซอ 042-125295
27 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ
28 โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด น้ำพ่น หนองวัวซอ
29 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น น้ำพ่น หนองวัวซอ 0903390506
30 โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย น้ำพ่น หนองวัวซอ
31 โรงเรียนบ้านเลา น้ำพ่น หนองวัวซอ
32 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย หนองบัวบาน หนองวัวซอ
33 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หนองบัวบาน หนองวัวซอ
34 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 หนองบัวบาน หนองวัวซอ
35 โรงเรียนสิริปุณโณ หนองบัวบาน หนองวัวซอ
36 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม หนองวัวซอ หนองวัวซอ
37 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว หนองวัวซอ หนองวัวซอ
38 โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว หนองวัวซอ หนองวัวซอ
39 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ หนองวัวซอ หนองวัวซอ 042285795
40 โรงเรียนบ้านเสาเล้า หนองวัวซอ หนองวัวซอ
41 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ หนองอ้อ หนองวัวซอ
42 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี หนองอ้อ หนองวัวซอ
43 โรงเรียนบ้านหนองแสง หนองอ้อ หนองวัวซอ
44 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ หนองอ้อ หนองวัวซอ
45 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า หมากหญ้า หนองวัวซอ
46 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ
47 โรงเรียนบ้านอูบมุง อูบมุง หนองวัวซอ
48 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม อูบมุง หนองวัวซอ
49 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ อูบมุง หนองวัวซอ
50 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อูบมุง หนองวัวซอ
51 โรงเรียนบ้านดงบัง อูบมุง หนองวัวซอ
52 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ
53 โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง โนนหวาย หนองวัวซอ
54 โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย โนนหวาย หนองวัวซอ 042-250737
55 โรงเรียนบ้านโนนหวาย โนนหวาย หนองวัวซอ
56 โรงเรียนรัฐประชา 509 โนนหวาย หนองวัวซอ
57 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม โนนหวาย หนองวัวซอ
58 โรงเรียนบ้านจอมศรี จอมศรี เพ็ญ
59 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ จอมศรี เพ็ญ
60 โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ จอมศรี เพ็ญ
61 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ จอมศรี เพ็ญ
62 โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ จอมศรี เพ็ญ
63 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ จอมศรี เพ็ญ
64 โรงเรียนบ้านนาทราย นาบัว เพ็ญ
65 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา นาบัว เพ็ญ
66 โรงเรียนบ้านดอนกลอย นาบัว เพ็ญ
67 โรงเรียนบ้านท่าหนาดพัฒนา นาบัว เพ็ญ
68 โรงเรียนบ้านยางซอง นาบัว เพ็ญ
69 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย นาพู่ เพ็ญ 081-7997061
70 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง นาพู่ เพ็ญ
71 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง นาพู่ เพ็ญ
72 โรงเรียนบ้านนาพู่ นาพู่ เพ็ญ
73 โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ นาพู่ เพ็ญ
74 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ บ้านธาตุ เพ็ญ 042220206
75 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ บ้านธาตุ เพ็ญ
76 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง บ้านธาตุ เพ็ญ
77 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว บ้านธาตุ เพ็ญ 042-220204
78 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ บ้านธาตุ เพ็ญ
79 โรงเรียนบ้านถิ่น (สุขาวิทยา) บ้านธาตุ เพ็ญ
80 โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ บ้านธาตุ เพ็ญ
81 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง บ้านธาตุ เพ็ญ O812625250
82 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ บ้านธาตุ เพ็ญ
83 โรงเรียนบ้านสังซา บ้านธาตุ เพ็ญ
84 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน บ้านเหล่า เพ็ญ
85 โรงเรียนบ้านดงขันทอง บ้านเหล่า เพ็ญ
86 โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ บ้านเหล่า เพ็ญ
87 โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านเหล่า เพ็ญ
88 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) บ้านเหล่า เพ็ญ
89 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง บ้านเหล่า เพ็ญ
90 โรงเรียน*บ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) สาขาบ้านนาพระ บ้านเหล่า เพ็ญ
91 โรงเรียนบ้านหนองผง บ้านเหล่า เพ็ญ
92 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น สร้างแป้น เพ็ญ
93 โรงเรียนบ้านหว้าน สร้างแป้น เพ็ญ
94 โรงเรียนบ้านโนนรัง สร้างแป้น เพ็ญ
95 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว สร้างแป้น เพ็ญ
96 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สุมเส้า เพ็ญ
97 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (เพ็ญ) สุมเส้า เพ็ญ
98 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สุมเส้า เพ็ญ 0872163572
99 โรงเรียนบ้านแพงศรี สุมเส้า เพ็ญ
100 โรงเรียนบ้านดงยาง สุมเส้า เพ็ญ
101 โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน สุมเส้า เพ็ญ
102 โรงเรียนบ้านดงปอ สุมเส้า เพ็ญ 042220213
103 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอ สุมเส้า เพ็ญ
104 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา สุมเส้า เพ็ญ 042-146601
105 โรงเรียนบ้านด่าน เชียงหวาง เพ็ญ
106 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ เชียงหวาง เพ็ญ
107 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร เชียงหวาง เพ็ญ
108 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน เชียงหวาง เพ็ญ 042-220194
109 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน เชียงหวาง เพ็ญ
110 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ เชียงหวาง เพ็ญ 042216318
111 โรงเรียนบ้านดอนข่า เชียงหวาง เพ็ญ
112 โรงเรียนบ้านนาดี เชียงหวาง เพ็ญ
113 โรงเรียนบ้านโพนเลา เชียงหวาง เพ็ญ
114 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ เตาไห เพ็ญ
115 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ เตาไห เพ็ญ
116 โรงเรียนบ้านหม้อ เตาไห เพ็ญ
117 โรงเรียนบ้านเตาไห เตาไห เพ็ญ
118 โรงเรียนบ้านโนนสวาง เตาไห เพ็ญ
119 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง เพ็ญ เพ็ญ 0-4222-0210
120 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม เพ็ญ เพ็ญ 042279116
121 โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 เพ็ญ เพ็ญ
122 โรงเรียนบ้านใหม่ เพ็ญ เพ็ญ -
123 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล เพ็ญ เพ็ญ 042279109
124 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ เพ็ญ เพ็ญ
125 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน เพ็ญ เพ็ญ
126 โรงเรียนโรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง เพ็ญ เพ็ญ -
127 โรงเรียนบ้านนาสีนวล โคกกลาง เพ็ญ
128 โรงเรียนบ้านโคกกลาง โคกกลาง เพ็ญ
129 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ โคกกลาง เพ็ญ 042220189
130 โรงเรียนอนุบาลศรีสงคราม เมืองอุดรธานี
131 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม กุดสระ เมืองอุดรธานี
132 โรงเรียนบ้านยางบึง กุดสระ เมืองอุดรธานี
133 โรงเรียนบ้านโนนยาง กุดสระ เมืองอุดรธานี
134 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง กุดสระ เมืองอุดรธานี
135 โรงเรียนมิตรภาพ 6 กุดสระ เมืองอุดรธานี 042206360
136 โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี 0813619467
137 โรงเรียนบ้านดอนหวาย กุดสระ เมืองอุดรธานี
138 โรงเรียนบ้านเชียงพัง นากว้าง เมืองอุดรธานี
139 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช นากว้าง เมืองอุดรธานี
140 โรงเรียนบ้านนาทาม นากว้าง เมืองอุดรธานี
141 โรงเรียนบ้านนากว้าง นากว้าง เมืองอุดรธานี
142 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง นาข่า เมืองอุดรธานี
143 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) นาข่า เมืองอุดรธานี
144 โรงเรียนโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย นาข่า เมืองอุดรธานี 0807572567
145 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง นาข่า เมืองอุดรธานี
146 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง นาข่า เมืองอุดรธานี
147 โรงเรียนประชาสามัคคี นาข่า เมืองอุดรธานี
148 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง นาข่า เมืองอุดรธานี 042220231
149 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู นาดี เมืองอุดรธานี
150 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา นาดี เมืองอุดรธานี
151 โรงเรียนกุดลิงง้อหนองแก นาดี เมืองอุดรธานี
152 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ นาดี เมืองอุดรธานี 042-201104
153 โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
154 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
155 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
156 โรงเรียนบ้านนาแอง นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
157 โรงเรียนบ้านโนนบุญมี นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
158 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี
159 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน บ้านขาว เมืองอุดรธานี
160 โรงเรียนบ้านเม่น บ้านขาว เมืองอุดรธานี
161 โรงเรียนบ้านดู่ บ้านขาว เมืองอุดรธานี
162 โรงเรียนบ้านหัวบึง บ้านขาว เมืองอุดรธานี
163 โรงเรียนบ้านขาว บ้านขาว เมืองอุดรธานี
164 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
165 โรงเรียนบ้านหนองตูม บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
166 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
167 โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
168 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ บ้านจั่น เมืองอุดรธานี
169 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง บ้านจั่น เมืองอุดรธานี (042)292617
170 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี
171 โรงเรียนบ้านตาด บ้านตาด เมืองอุดรธานี 0-42214156
172 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
173 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง บ้านตาด เมืองอุดรธานี
174 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
175 โรงเรียนบ้านกกสะทอน บ้านตาด เมืองอุดรธานี
176 โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี 042-220235 ,
177 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
178 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี
179 โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
180 โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
181 โรงเรียนบ้านเลื่อม บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
182 โรงเรียนบ้านนาทราย(เมือง) บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
183 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี
184 โรงเรียนบ้านถ่อน บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี 0807454530
185 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว สามพร้าว เมืองอุดรธานี
186 โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน สามพร้าว เมืองอุดรธานี
187 โรงเรียนบ้านนาหยาด สามพร้าว เมืองอุดรธานี
188 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สามพร้าว เมืองอุดรธานี
189 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ สามพร้าว เมืองอุดรธานี
190 โรงเรียนบ้านแมด สามพร้าว เมืองอุดรธานี
191 โรงเรียนบ้านดอนหาด สามพร้าว เมืองอุดรธานี
192 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี 042292420
193 โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
194 โรงเรียนสหกิจวิทยา หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
195 โรงเรียนบ้านอีเลี่ยน หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี
196 โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี 086 - 2310623
197 โรงเรียนสวนผึ้งพิทยา หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
198 โรงเรียนบ้านโก่ย หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
199 โรงเรียนบ้านหนองใส หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
200 โรงเรียนบ้านหนองแก หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
201 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
202 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี 042-290495
203 โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
204 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
205 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี
206 โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) หนองบัว เมืองอุดรธานี
207 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย หนองบัว เมืองอุดรธานี
208 โรงเรียนบ้านดงอุดม หนองบัว เมืองอุดรธานี
209 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร หนองบัว เมืองอุดรธานี
210 โรงเรียนบ้านแม่นนท์ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
211 โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
212 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
213 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
214 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน (เมือง) หนองไผ่ เมืองอุดรธานี
215 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ หนองไฮ เมืองอุดรธานี
216 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี
217 โรงเรียนบ้านดงมะกรูด หนองไฮ เมืองอุดรธานี
218 โรงเรียนหนองไฮวิทยา หนองไฮ เมืองอุดรธานี
219 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง หนองไฮ เมืองอุดรธานี
220 โรงเรียนบ้านโคกลาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี
221 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี
222 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
223 โรงเรียนบ้านหนองตุ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
224 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
225 โรงเรียนบ้านดอนอุดมโนนยาง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
226 โรงเรียนสตรีอุดมวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
227 โรงเรียนบ้านหนองบัว หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
228 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
229 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
230 โรงเรียนทรงธรรมวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
231 โรงเรียนอนุบาลเพื่อนเด็ก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
232 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
233 โรงเรียนบ้านช้าง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
234 โรงเรียนอนุบาลหนองหิน หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
235 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
236 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
237 โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
238 โรงเรียนอุดรผดุงศึกษา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
239 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
240 โรงเรียนคุณากรณ์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
241 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
242 โรงเรียนวชิรวิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
243 โรงเรียนบ้านเดื่อ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
244 โรงเรียนอนุบาลปุณบุตร หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
245 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
246 โรงเรียนอนุบาลวมานทิพย์ หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
247 โรงเรียนอุดรศึกษา หมากแข้ง เมืองอุดรธานี
248 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา หมูม่น เมืองอุดรธานี
249 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ หมูม่น เมืองอุดรธานี
250 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
251 โรงเรียนบ้านนาคลอง เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
252 โรงเรียนบ้านหนองโอน เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
253 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี 042-130260
254 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
255 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) เชียงพิณ เมืองอุดรธานี
256 โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง เชียงยืน เมืองอุดรธานี
257 โรงเรียนบ้านนาเยีย เชียงยืน เมืองอุดรธานี
258 โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
259 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม เชียงยืน เมืองอุดรธานี 042125536
260 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
261 โรงเรียนบ้านจำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี
262 โรงเรียนบ้านเชียงยืน เชียงยืน เมืองอุดรธานี 042125556
263 โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
264 โรงเรียนบ้านหนองหลอด เชียงยืน เมืองอุดรธานี
265 โรงเรียนบ้านหนองตอ เชียงยืน เมืองอุดรธานี
266 โรงเรียนบ้านป่อง เชียงยืน เมืองอุดรธานี
267 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
268 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
269 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี 042250650
270 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี
271 โรงเรียนบ้านข้าวสาร โนนสูง เมืองอุดรธานี
272 โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว โนนสูง เมืองอุดรธานี
273 โรงเรียนอนุบาลลักษณ์สุข โนนสูง เมืองอุดรธานี
274 โรงเรียนชุมชนโนนสูง โนนสูง เมืองอุดรธานี 042295220