กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจำเรียง
ครู คศ.2

ส.อ.สุรินทร์
ครู คศ.3

นางสาวหัทยา. ไกรทิพย์