คณะผู้บริหาร

นางทิพยวรรณ แพงบุพผา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา