ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
กิจกรรมค่ายวิชาการ Stem Education นักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมือง 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,14:36   อ่าน 13 ครั้ง