ภาพกิจกรรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเมือง 5 บ้านตาด นครภูรินทร์ ร่วมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่เป้าหมายอุดร 1 เป็นที่ 1 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี 27 สิงหาคม พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,13:30   อ่าน 35 ครั้ง