รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านตาด
347 หมู่ที่ 1 บ้านตาด   ตำบลบ้านตาด  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 0-42214156


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :